Підручники та посібники, конспекти лекцій.

Вища математика

опорний конспект лекцій

 

Теорія ймовірностей та математична статистика

опорний конспект лекцій

 

Економетрика (Економетрія)

К. М. Березька  опорний конспект лекцій

В. О. Єрьоменко і інш.   опорний конспект лекцій

 

Моделювання у  публічних фінансах

опорний конспект лекцій (Мартинюк О. М.):  

основні фінансові моделі

теорія портфеля

бар’єрні значення

моделювання на основі панельних даних

Опціони

форфейтні оерації_1

форфейтні оерації_2

Погашення довгострокової заборгованості

Теорія ігор

Єрьоменко В. О.  Лекції Теорія ігор

Оптимізаційні методи та моделі

ОММ_конспект_лекцій_

 

Математична статистика та математичні методи в психології

курс лекцій (Руська Р. В.) lek