Єрьоменко Валерій Олександрович

Посада:       доцент

Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук

Електронна пошта: v.yeromenko@wunu.edu.ua

Наукові інтереси: квазіперіодичні розв”язки лінійних вироджених звичайних диференціальних рівнянь другого порядку, періодичні розв”язки сингулярно збурених лінійних звичайних диференціальних рівнянь третього порядку

Дисципліни: «Оптимізаційні методи і моделі»,  «Економетрика»,  «ТІМС»,  «Теорія ігор».

 

 

ORCID

ResearcherId

Scopus

 

 

 

Публікації:

  1. “Квазіперіодичні розв’язки лінійних вироджених систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку” Укр.матем.журн., 2010. т.62, №6, С.773-783 (Алілуйко А.М.)
  2. “Періодичні розв’язки лінійних вироджених систем звичайних диіеренціальних рівнянь другого порядку” Нелінійні коливан-ня, 2010,т.13, №3, С.336-345 (Алілуйко А.М.)
  3. “Синтез робастного керування для диференціальних рівнянь другого порядку” Збірник праць Ін-ту математики НАН України, 2010, т.7, №2, С.5-14 (Алілуйко А.М.)
  4. “Періодичні розв’язки функціонально-сингулярно збурених лінійних звичайних диференціальних рівнянь вищих порядків” Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2012. – Вип. 6. С. 97-113.
  5. Економетрія (економетрика) Навч.посіб. Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. – 116 с. ISBN 978-966-07-2117-6.  (Алілуйко А.М., Мартинюк О.М., Попіна С.Ю.
  6. “Проблеми використання методу найменших квадратів при дослідженні дрейфу термопар Науково-виробничий журнал «Метрологія та приклади». -2013. -№211. С.98-105. (Кочан О.В.)
  7. “Метод умовних найменших квадратів для побудови моделі похибки термопар” Dynamical system modeling and stability investigation: XVI International Conferen-ce:  Modeling and Stability: Abstracts of conf: reports. Kiev. Ukraine. 29-31 May. Kiev 2013. P.192.