Шинкарик Микола Іванович – перший проректор

Посада:   перший проректор

Вчене звання     доцент

Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук

Електронна пошта: shmi@wunu.end.ua

Наукові інтереси: гібридні інтегральні перетворення (Фур’є, Беселя, Лежандра), підсумування функціональних рядів методом скінченого гібридного інтегрального перетворення типу Фур’є-Лажандра-(Конторовича-Лебедєва) на полярній осі, підсумування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лебедєва)  Лежандра-Бесселя на полярній осі 

Дисципліни: «Вища математика», «ТІМС».

 

Scopus

ORCID

ResearcherId

 

 

Публікації:

  1. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра – Бесселя – Фур’є на сегменті [R0,R3] Материали за ІХ международна научна практична конференция «Найновите научни постижения – 2013», София, 17-25 марта 2013г. — София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013.— Том 21: Математика физика сьвременни технологии на информации.— С. 34-43 (Ленюк М.П.)
  2. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Фур’є – Лежандра – Бесселя на кусково-однорідному сегменті Математичне та комп’ютерне моделювання (Серія: Фізико-математичні науки): Зб. наук. пр./ Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка.—  – Вип. 8.—   С. 101-113 (Ленюк М.П.)
  3. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра ––Фур’є –– Бесселя на сегменті [0,R3] Вестник Херсонского национального технического университета.— Херсон: ХНТУ, 2013.—  Вып. 2(47).—  С. 191-197 (Ленюк М.П)
  4. Пам’яті вченого. Життєвий шлях професора Ленюка Михайла Павловича Буковинський математичний журнал.—Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013.—Т.1, №1-2.— С. 9-10
  5. Вища математика: комплексні практичні індивідуальні завдання Тернопіль: ТНЕУ,2013.— 158с. (Алілуйко А.М., Неміш В.М.)