Сенів Галина Василівна

Посада: викладач

Електронна пошта: h.seniv@wunu.edu.ua

Наукові інтереси: моделювання руху фінансових потоків регіону.

Дисципліни: Вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, оптимізаційні методи та моделі, економетрія.

ORCID

ResearcherId

 

 

Публікації:

  1. Економіко-математичне моделювання. Навчальний посібник (гриф МОН України) лист № 14/18 – Г – 1238 від 31.05.08. Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. (Іващук О.Т., Березька К.М., Пласконь С.А., Дупай В.Р.)
  2. Застосування лінійної багатофакторної оптимізаційної моделі для економічного планування. Матеріали ІІ міжнародної науково-методичної конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Чернівці: ДрукАрт, 2011. – с.256-258.
  3. Оптимізація управління банківськими операціями. Технологический аудит и резервы производства. №3/3 (17), Харьков, 2014.– с.14-17. (Пласконь С.А., Кармелюк Г.І.)
  4. Оптимізація запасів при випадковому попиті на ресурс. Вісник ТНЕУ: Тернопіль. – 2014. – №3. – С. 132-138. (Попіна С.Ю., Мартинюк О.М.)
  5. Оцінка рівня рентабельності надання кредитів при можливих затримках повернення інвестованих коштів. Вісник ТНЕУ: Тернопіль. – 2016. –№1. – С. 78-88. ( Іващук О.Т., Дзюбановська Н.В.)