Руська Руслана Василівна

Посада:       доцент

Науковий ступінь:  кандидат економічних наук

Електронна пошта: r.ruska@wunu.edu.ua

Наукові інтереси: моделювання діяльності кредитних спілок в умовах економічної нестабільності

Дисципліни: Оптимізаційні методи і моделі, економетрія, ТІМС, Економетрія, кількісні методи фінансового прогнозування, кількісні методи і моделі податкового прогнозування, управління ризиками.

ORCID

ResearcherId

 

 

 

 

 

Публікації:

  1. Економіко-математичне моделювання управління активами і пасивами комерційних банків Фінансова система України. .Збірник наукових праць. – Острог: Вид., Нац., Уні-ту «Острозька академія», 2011 – вип 18. С.590-596 (Пласконь С.А.)
  2. Математичне моделювання депозитно-кредитних операцій комерційних банків Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль ТНЕУ, 2012 – №3 C.75-80 (Пласконь С.А.)
  3. Моделювання обсягу кредитного портфеля кредитної спілки залежно від дисперсії неповернених позик Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль ТНЕУ, 2012 – №4 54-62 (Пласконь С.А.)
  4. Модель оптимізації відсоткової ставки за позиками в кредитній спілці Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». –2013. №4[42]. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». –2013. №4[42].С. 241-246
  5. Моделювання сукупних збитків ризику кредитної спілки за допомогою гамма-розподілу Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. –Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. – 2013. – Вип І(49). Економічні науки. С. 345-351
  6. Модель формування резерву в кредитній спілці за допомогою трикутника розвитку/ Р. В. Руська// Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014.– №1. – С.139-145
  7. Модель впливу внесків (вкладів) на кредитний портфель в кредитній спілці / Р. В. Руська, А. М. Алілуйко // Інноваційна економіка.– 2016.– № 3-4(62).– С. 155-162.
  8. Robust stability of linear control system with matrix uncertainty / Р. В. Руська, А. М. Алілуйко // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 82. — № 2. — С. 128-136. — (Математичне моделювання. Математика).
  9. Оцінювання позицій кредитних спілок на світовому ринку фінансових послуг / Р. В. Руська// Журнал європейської економіки: Тернопіль – – Том 16 –№2 (61). – с. 207-223.  (Evaluation positions of credit unions in the world market of financial services / R.Ruska // Journal of European economy. Vol. 16. №2(61). April-june 2017. publication of Ternopil National Economic University – p. 197-212)