Пласконь Світлана Андріївна

Посада:       доцент

Науковий ступінь:  кандидат економічних наук

Електронна пошта: s.plaskon@wunu.edu.ua

Наукові інтереси: аналіз сценаріїв реалізації інвестиційного проекту, економіко-математичне моделювання використання потенціалу трудових ресурсів на регіональному рівні, імітаційне моделювання управління запасами економічної системи, моделювання та аналіз інвестиційних рішень

Дисципліни: оптимізаційні методи і моделі, економетрія, методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті,  ТІМС.

ORCID