Новосад Іван Ярославович

Посада:       доцент

Науковий ступінь:  кандидат технічних наук

Електронна пошта: i.novosad@wunu.edu.ua

Наукові інтереси: розмірний аналіз секцій гвинтового конвеєра – основа надійності його роботи, розмірний аналіз кулькового шарнірного з’єднання секцій гіперболічного шнека, особливості технології виготовлення секцій гнучких гвинтових конвеєрів

Дисципліни: вища математика, вища і прикладна математика, ТІМС

 

 

Публікації:

  1. Розмірний аналіз кулькового шарнірного з’єднання секцій гіперболічного шнека Збірн. наукових праць, Вип. 3. “Процеси механічної обробки в машинобудуванні”, Житомирський державний технологічний університет.-Житомир, 2006.–С. 181–198. Гевко І.Б.
  2. Особливості технології виготовлення секцій гнучких гвинтових конвеєрів Міжвузівський збірник за напрямком “Інженерна механіка”. – Луцьк, 2006, Вип. 18.–С. 11–16. Гевко І.Б.
  3. Розмірний аналіз секцій гвинтового конвеєра – основа надійності його роботи Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, Вип. 51 “Механізація сільськогосподарського виробництва”, Т.1.- Харків, 2007.–С. 236–241.
  4. Розрахунок жорсткості секцій гвинтового секційного конвеєра при проточуванні Міжвузівський збірник за напрямом “Інженерна механіка” “Наукові нотатки”, ЛДТУ, Вип. 20. – Луцьк, 2007.–С.82–86. Гевко Б.М.
  5. Патент №23331 Украіна МПК В21Н3/00. Спосіб виготовлення гвинтових гофрованих заготовок №200611180; Заявл. 23.10.2006; Опубл. 25.05.2007; Бюл. №7. – 4с.ГевкоІ.Б., ГевкоБ.М., ДячунА.Є., ДраганА.П.
  6. Патент №23332 Україна МПК G01B3/20. Пристрій для заміру конструктивних параметрів шнеків №200611197; Заявл. 23.10.2006; Опубл. 25.05.2007; Бюл. №7. – 4с. Гевко Р.Б., Гевко І.Б., Драган А.П.