Неміш Василь Миколайович

 Посада:       доцент

Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук

Електронна пошта: v.nemish@wunu.edu.ua

Наукові інтереси: крайові задачі, узагальнена динамічна задача

Дисципліни: вища математика.

ORCID

ResearcherId

 

 

Публікації:

  1. Практикум з вищої математики / Домбровський В.А.,  Крижанівський І.М., Алілуйко А.М., Домбровський І.В., Лесик О.Ф., Мацьків Р.С., Мигович Ф.М., Новосад І.Я., Окрепкий Б.С., Шелестовська М.Я., Шинкарик М.І., Цебрій О.Р. // Навч.посібник. 3-тє видання. –Тернопіль: Економічна думка, 2010. -304с.
  1. Mathematics (Practice of Higher Mathematics) / Procyk A.I., Plaskon S.A., Berehca K.N. // Ternopol: Tipe, 2010. -186p.
  2. Обчислювальні особли-вості задач знаход-ження допускових оцінок параметрів моделей статичних систем / Очеретнюк Н.П. // В кн.»Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: матер.Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених студентів АСІТ, 20-21 травня 2011. –с.33-36
  3. Метод та генетичний алгоритм структурної ідентифікації інтерва-льних різницевих опе-раторів в задачах екологічного моніто-рингу / Наук. праці Донецького національного технічного університету. Серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка». -2011. Випуск 14 (188). –с.8-17
  1. Вища математика: комплексні практичні індивідуальні завдання. / Алілуйко А.М., Шинкарик М.І. // Навч.посібник. –Тернопіль: ТНЕУ, 2013. -158с.
  2. Intellectual Classifier Based on Artificial Neural Networks with RBF to Detect Reverse Laryngeal Nerve / Savka N.,Spilchuk V. // 12 th International Conference: The Experience in Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM) 2013. -Lviv Polytechnic National University. 19-23 February, 2013, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine. -p.314-315.