Мартинюк Олеся Миронівна – завідувач кафедри

Посада:       доцент

Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук

Електронна пошта: o.martyniuk@wunu.edu.ua

Наукові інтереси:  дослідження існування розв’язків крайових задач чисельно-аналітичним методом.

Дисципліни: «Оптимізаційні методи і моделі», «ТІМС», «Економетрика»,«Економічний ризик», «Фінансова математика», «Математичне моделювання в економіці».

ORCID

ResearcherId

Scopus

Publons

 

 

Публікації:

  1. Про перевірку знань студентів в умовах дистанційного навчання / О. М. Мартинюк, Л.В Стельмащук. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка – 2011, – №1 – С. 98-103
  2. Економетрія (Економетрика) Навчальний посібник / ЄрьоменкоВ. О., Алілуйко А. М., Попіна С. Ю. // Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. — 116 с.
  3. УДЗ до підручника В. Кравчук та ін. «Алгебра. 9 клас» / Гап’юк Я. Ф., Мартинюк С. В. // Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. — 320 с.
  4. Економіко-математичний аналіз часу реалізації продукції із використанням імовірнісних характеристик / Попіна С. Ю. // ТНЕУ «Економічний аналіз. Збірник наукових праць» випуск 10, частина 4 2012 р., С. 301-304.
  5. Математика: Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання / А. М Капіносов та [ін.] // Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. — 528с.
  6. Деякі аспекти оптимізації портфеля цінних паперів / Попіна С. Ю. // Вісник ТНЕУ» №3, 2013 р., С. 110 – 114.