Дзюбановська Наталія Володимирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь:  кандидат економічних наук

Електронна пошта: n.dziubanovska@wunu.edu.ua

Наукові інтереси: моделювання банківської діяльності

Дисципліни:Вища математика, економетрія, оптимізаційні методи і моделі, ТІМС.

 

 

 

ORCID

ResearcherId

 

 

 

Публікації:

  1. Дзюбановська Н. В. Математичний інструментарій кредитно-депозитної політики банку / Н.Дзюбановська // Наука молода: Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2009.–№ 12. – С. 123-127.
  2. Дзюбановська Н. В.Системи моделей управління реалізацією кредитно-депозитної політики банку / Н.Дзюбановська // Вісник ТНЕУ. – 2011. – № 2. – С. 53-58.
  3. Дзюбановська Н.В. Конкурентне середовище як структурна складова моделювання кредитно-депозитної політики банку / Н. Дзюбановська // Світ фінансів. – 2011. – № 2. – С. 92-97.
  4. Дзюбановська Н. В. Кількісна оцінка процесу кредитування та дохідності банку / Н. Дзюбановська // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2012. – Вип.19. – С.417-422.
  5. Dzyubanovska N. Optimization Model of Credit Strategy of Commercial Bank // The Russian Academic Journal / Scientific edition. – Vol. 28. – No. 2 (April – June, 2014). –P. 8-10.