Березька Катерина Миколаївна

Науковий ступінь:  кандидат технічних наук

Посада: доцент

Електронна пошта: k.berezka@wunu.edu.ua

Наукові інтереси: математичне моделювання економічних та технічних систем та процесів, побудова систем підтримки прийняття рішень, інформаційні технології в економіці

Дисципліни: оптимізаційні методи і моделі, економетрія, фінансова математика, ТІМС, економічний ризик.

 

 

 

ORCID

ResearcherId

Scopus

 

 

 

Публікації:  

  1. Березька К. М., Неміш В. М. Фінансова математика: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 195 с.
  2. Березька К.М. Методологічні аспекти застосування моделі нечітких часових рядів для прогнозування податкових надходжень / К.М. Березька, В.В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1(115). – С. 227 – 235.
  3. Березький О. М. Статистичне оброблення цитологічних зображень / О. М. Березький, К.М. Березька, С.Ю. Попіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 5. – С. 161–164.
  4. Березький О. М. Оцінка похибок перетворення мікрооб’єктів на цитологічних зображеннях / О. М. Березький, К.М. Березька, Г.М. Мельник, Ю.М. Батько // Матеріали міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI’2013), м. Євпаторія, 20–24 травня 2013 р. – Херсон: ХНТУ, 2013. – С. 408–410.
  5. Березька К.М. Оцінка диспропорцій регіонального розподілу іноземних інвестицій в Україні / К.М. Березька, О. М. Березький, В.В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. –2013. – № 12(150). –С. 106 – 114.