Алілуйко Андрій Миколайович

http://RESEACHERIDПосада: доцент, кандидат фізико-математичних наук

Електронна пошта:   a.aliluiko@wunu.edu.ua ,   aliluyko82@gmail.com

Наукові інтереси:     теорiя стiйкостi i стабiлiзацiї руху, диференцiальнi рiвняння, матрична алгебра, математичне моделювання економічних систем та процесів

Дисципліни: Вища математика, оптимізаційні методи і моделі, економетрія, фінансова математика, ТІМС.

ORCID

Researcherid

 

 

 

 

 

Публікації:

  1.  Алілуйко, А. М. Інваріантні конуси та стійкість лінійних динамічних систем / А. М. Алулійко, О. Г. Мазко // Український математичний журнал. – 2006. – № 11, т. 58. – С. 1446–1461..
  2. Алілуйко, А. М. Інваріантні множини та порівняння динамічних систем / А. М. Алулійко, О. Г. Мазко // Нелінійні коливання. – 2007. – № 2, т. 10. – С. 163–176.
  3. Алілуйко А.М. Дослідження динаміки взаємодії підприємств з використанням конкурентної моделі Лоткі-Вольтерра / А.М. Алілуйко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – №1/3 (61). – С. 25-29.
  4. Алілуйко, А. М. Дослідження конкурентної взаємодії на ринку послуг мобільного зв’язку / А. М. Алілуйко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2 (40). – С. 221-226.
  5.   Aliluiko A. Robust stability of linear control system with matrix uncertainty / A. Aliluiko, R. Ruska // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 82. — № 2. — С. 128-136. — (Математичне моделювання. Математика).