Домбровський Ігор Васильович

Посада: викладач

Електронна пошта: i.dombrovskyi@wunu.edu.ua

Наукові інтереси: дослідження наближених обчислень  періодичних розв’язків  інтегродиференціальних рівнянь.

Дисципліни: вища математика, вища та прикладна математика.

ORCID

ResearcherId

 

 

 

 

Публікації:  

  1. “Вища математика” (тексти лекцій та індивідуальні завдання для студентів-заочників) підруч. Міністерство освіти і науки України, м. Тернопіль, 2007 216с. (За редакцією ШинкарикаМ.І)
  2. Типові індивідуальні розрахункові завдання з вищої математики: навчальний посібник Тернопіль: Видавництво “Посібники та підручники”, 2008р., 208с. (Шинкарик М.І., Лесик О.Ф., Мигович Ф.М., Цебрій О.Р.)
  3. Моделювання фінансових результатів діяльності кредитної спілки Тернопіль: Економічна думка, 2008.,-Випуск 18. – С.170-177 (Руська Р.В.)
  4. Вища математика. Тексти лекцій, приклади розв’язування задач та індивідуальні завдання для студентів-заочників економічних вузів/ навчальний посібник Тернопіль, ТНЕУ-2010, – 220с. (За редакцією Шинкарика М.І.)
  5. Дослідження динаміки взаємодії підприємств з використанням конкурентної моделі Лоткі-Вольтерра Тези доповідей VI Міжнародна наукова конференція молодих учених і студентів: Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 93-94. (Алілуйко А.М.)
  6. Психологічні особливості активізації мнемонічного потенціалу школярів у процесі взаємодії з навчальною літературою Вісник національного університету оборони України,випуск 1(32)/2013. Київ-2013,-С.179-184 (Гірняк А.Н.)